Hoca ve Mustafa Kemal

 Hoca ve Mustafa Kemal

Hoca ve Mustafa Kemal

Erzurum Kongresi sıralarında yayımlanan ajans haberlerinde; Erzurum’a yeni atanmış olan ve bir kaç gün önce Padişah tarafından kabul edilen kendisine direktif verilen Reşat Paşa’nın İstanbul’dan hareket ettiğini yazıyordu. Bu haber Mustafa Kemal Paşa’yı düşündürdü. Biraz sonra oradaki arkadaşlarına Reşat Paşa’yı tanıyıp, tanımadıklarını ve nasıl bir adam olduğunu sordu. Yeni valiyi içimizden yalnız Süleyman Necati1  tanıyordu. Reşat Paşa’nın 1912’de Erzurum’da bulunduğunu ve o zaman bile tükenmiş bir ihtiyar olduğunu söyleyerek Paşa’dan niçin merak ettiğini öğrenmek istedi. Mustafa Kemal Paşa kısaca:

-“Eğer işimize zarar verecek bir adamsa, Trabzon’dan İstanbul’a geri çevirelim, başımıza iş açmasın” dedi. Bu konuşma topluluğun arasında bulunan eski Teşkilat-ı mahsusa çeteciliğinden ve mollalığından dolayı‚ “Piyerlermit” takma adını taşıyan Rize üyesi Hoca Necati atılarak:

-“Paşam, üzülmeyin. Gerekirse Kop dağında temizleriz” dedi. Mustafa Kemal Paşa acı bir kızgınlıkla:

-“Hocam ne diyorsunuz? Yol keserek adam mı vurduracağız? Bu memlekette hükümsüz vatandaş öldürülemez. Vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Devlet adamının böyle düşünmesi lazım” karşılığını verdi.

(Cevat Dursunoğlu’dan alınmıştır.)2

1 Süleyman Necati Güneri, (1890-1944), Son Osmanlı meclisine Erzurum milletvekiliyken B.M.Meclise katıldı ve yeni hükümetin ilk Matbuat Müdürü oldu.

2 ARIBURNU Kemal, Atatürk’ten Anılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1976. s. 308-309.

Kaynak: Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar, Ahmet Gürel, Mayıs 2009

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın