Gerekeni Yapma

 Gerekeni Yapma

Gerekeni Yapma

Bir gün sofrada uzun süren konuşmalar ve fikir yoklamaları sırasında, Atatürk, yanında oturttuğu eski Milli Eğitim Bakanı, koyu İttihatçılardan İzmit Milletvekili Şükrü Bey’le de konuşmuştur. Halit (Dadaylı) Bey’in1  de bulunduğu bir yerde bu görüşmenin gidiş biçimini anlatan Şükrü Bey; fırsattan yararlanmak, demokrasinin gereklerinden, Fransız büyük devriminden ve hürriyet ve millet egemenliği prensiplerinden, bunların Fransızlar üzerinde yaptığı olumlu etkilerden söz ederek, örtülü olarak bizde de böyle olmasını dilediğini söylemek istemiştir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Atatürk’ün cevabı şu olmuş:

-“Sen, beni Fransız Cumhurbaşkanına benzetmek istiyorsun. Ben Mösyö Dumerg olmak istemem. Millet ve memleket yönetiminde neye gerekli görülürse onu yapar ve yaptırırım.”

(Dadaylı Halit Bey’in anılardan Dr. Ziya Göğem derlemiştir.)2

1Halit Akmansü, (1884 –1953) Türk asker ve siyaset adamı. Dadaylı Halit Bey olarak da tanınır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’in isteğiyle askerliği bırakıp siyasete girdi. 1923’de TBMM 2. Dönem Kastamonu milletvekili seçildi. Ertesi yıl kurulan muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katıldı. Hilafetin siyaseten sürdürülmesini savundu.

2 Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1976.s. 311

Kaynak: Atatürk ve Unutulmaz Anıları, Ahmet Gürel, Bülent Türker, Nisan 2009

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın