Çanakkale Kahramanı

 Çanakkale Kahramanı

Çanakkale Kahramanı

Mustafa Kemal Paşa’yı Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından çekilip İstanbul’a geldiği zaman, ilk defa, O’nu Meclisi Mebusunda görmüştüm. İzzet Paşa1kabinesi çekilmiş, yerine Damat Ferit2 gelmişti. Ahmaklığı mı hainliğinden, yoksa hainliği mi ahmaklığından daha üstün olduğunu saptamak kolay olmayan kozmopolit Tatlısu Frengi ruhlu Sadrazam Mütareke hükümlerinin çiğnenmesine ses çıkartmak şöyle dursun, galip devletleri buna adeta kışkırtıyordu. Meclis, ümitsizlik ve ayrım içindeydi. Toplantılarda, şubelerde, koridorlarda, encümenlerde savaşın ve yenilgisinin savaş yıllarındaki suiistimallerin sorumluları ve kabahatlileri etrafında fakat sonuçsuz ve boşuna tartışmalar yürütülüyordu. Kurtuluş yolunu aramayı düşünen kimse yoktu. Bu kara günlerin birinde, sivil giyinmiş, sarışın, çelik mavi gözlü, zarif, narin fakat enerjik bir adam, milletvekillerine:

-“Ben Milli Savunma Bakanı olsaydım, durumu kurtaracak tedbirleri hemen alırdım. Öyle sizin sandığınız gibi her şey bitmiş, hiçbir ümit kalmamış değildir,” diyordu.

O zaman milletvekillerinin çoğu bu çelik iradeli adamı tanımıyorlardı; o kadar ki, bazı milletvekilleri, O’nun bu sözleri makam ve gelecek hırsına bağlıyorlardı.

Bu sözleri kim söylüyordu; Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa.

(Abidin Daver’den3 derlenmiştir.)4

1 Hasan İzzet Paşa, (1871-1931), I. Dünya Savaşı sırasında 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmiş bir Osmanlı Paşasıdır. Sarıkamış Harekatı’na karşı çıktığı için görevden alınmıştır. Harp Okulu’nda öğrencisi olan Enver Paşa tarafından görevinden alındı.

2 Damat Ferit Paşa (1853 – 1923), 1919 Mart’ında da Tevfik Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi. Kuva-yı Milliye’yi dağıtmak için Kuvay-i İnzibatiye’yi kurdu. 31 Temmuzda tekrar sadrazamlığa geldi ve bu dönemde Sevr Antlaşması’nı imzaladı. Fakat İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin uzlaşmasına engel olduğu için İngilizlerin baskısı ile 17 Ekim 1920’de görevinden ayrıldı.

3 Abidin Daver (1886-1954), Galatasarayın kurucularındandır. Bir süre futbol oynadıktan sonra yöneticilik yaptı. Futbol ve denizcilik üzerine yazılar yazdı. Denizcilik konusunda uzmanlığından dolayı, kendisine  sivil Amiral yılında adı takıldı.

4 Kemal Arıburnu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, Garanti Matbaası, İstanbul 1967, s. 317-318

Kaynak: Atatürk ve Unutulmaz Anıları, Ahmet Gürel, Bülent Türker, Nisan 2009

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın